×
×
×
Test eller Prod

Udfordringer

Med udfordringer kan du sætte en eller flere kort eller Quiz aktiviteter sammen hvor eleverne arbejder sammen eller udfordre hinanden. Start en af de delte udfordringer eller klik på start hvis du har en adgangskode til en Quiz.

{{challenge.Image.Name}}

{{challenge.Name}}

{{challenge.Subject.Name}}

Kort

Lav en lokal tur rundt hvor eleverne skal finde poster og gennemføre udfordringer.

Det tager 10 minutter at oprette et kort hvor du ved at klikke på kortet kan sætte en række poster ind. På hver post kan du i fritekst skrive en udfordring.

Quiz

Giv eleverne mulighed for at udfordre hinanden i en Quiz med svarmuligheder eller fagbegreber

Det er nemt at oprette en Quiz hvor eleverne kan udfordre hinanden. Sæt et antal rigtige på i forhold til om deltageren eller udfordreren vinder.